Roy Strutt Photography | Arash's 30th Birthday at Smiths