Roy Strutt Photography | Raya's Christening Rochford