Roy Strutt Photography | Maroushka Zammit headshots

DSC08772

DSC08772

DSC08782

DSC08782

DSC08785

DSC08785

DSC08789

DSC08789

DSC08794

DSC08794

DSC08796

DSC08796

DSC08827

DSC08827

DSC08836

DSC08836

DSC08838

DSC08838

DSC08841

DSC08841

DSC08844

DSC08844

DSC08846

DSC08846

DSC08856

DSC08856

DSC08859

DSC08859